වර්ෂ 2013 ක්වූ නොවැම්බර් 28 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
ප්‍රශ්න පත්‍රය

මෙවර සරසවිය ප්‍රශ්න පත්තරේට පිළිතුරු සැපයුවේ රංගන ශිල්පිනී සුරංගි රුවන්මලී සමඟින් රංගන ශිල්පී කපිල සිගේරා.

බිහිසුණු සිනමාවේ පියා ලෙස සැලකෙන්නේ කවුද?