වර්ෂ 2018 ක්වූ  මැයි 31 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
මතක සින්දු පොත අද අශෝකමාලා සින්දු

මතක සින්දු පොත අද අශෝකමාලා සින්දු

1947 වසරේ අප්‍රේල් 10 වැනි දින තිරගත වූ අශෝකමාලා චිත්‍රපටයේ සංගීතය මෙහෙය වන ලද්දේ මොහමඩ් ගවුස් විසිනි. සියලුම ගී රචනා කරන ලද්දේ ඩී. ටී. ප්‍රනාන්දු විසිනි. ස්වතන්ත්‍ර ගී තනුවලින් පමණක් සමන්විත වූ අශෝකමාලා චිත්‍රපටයේ තාපසයා ලෙස රඟපෑවේත්, ගායනයේ යෙදුණේත් පසු කලෙක පණ්ඩිත් අමරදේවයන් නමින් චිරප්‍රසිද්ධ වූ ඩබ්ලිව්. ඩී. ඇල්බට් පෙරේරාය. මුල් වරට විදෙස් ගායක ගායිකාවන් ගායනයට දායක වූයේත් අශෝකමාලා චිත්‍රපටයෙනි.

හෝ ප්‍රේ්මේ බැබළේ

භාග්‍යරතී (අසෝකමාලා
අ - හෝ ප්‍රේමේ බැබළේ - මා - ඔබේ
සා - තී මගේ - මාගෙ ශ්‍රියාවී - මාගෙ ප්‍රියාවී
සා - ආලේ පානා සිරි දේවී මාගේ
අ - ආලේ සාදනා දැල්වෙ පෙම් රසේ
හා දැල්වෙ පෙම් රසේ
සා - මා ප්‍රේම ශ්‍රියාවී
අ - මා ඔබේ
සා - තී මගේ මාගෙ ශ්‍රියාවී මාගේ ප්‍රියාවී
අ - මා ප්‍රේමය වේ මා ජීවය වේ ආදර ප්‍රේමේ
සා - ප්‍රේමි වාසනා හා හා
අ - හෝ ශ්‍රීය සාදනා මා ප්‍රේමය මා ජීවය වේ
ආදර ප්‍රේමේ
සා - ප්‍රේමි වාසනා
අ - ඕ ශ්‍රීය සාදනා
සා - මා ප්‍රේම ශ්‍රියේ
අ - මා ප්‍රේම ප්‍රියේ
සා - ශ්‍රී සැප දේ
මා ශ්‍රියාවි හා
අ - ආලේ සාදනා දැල්වෙ පෙම් රසේ
හා දැල්වෙ පෙම් රසේ
සා - මා ප්‍රේම ශ්‍රියාවී
අ - මා ඔබේ
සා - තී මගේ මාගෙ ශ්‍රියාවී මාගෙ ප්‍රියාවී
දෙදෙනා - චන්ද්‍රා ලෝකේ - ප්‍රේම සාගරේ

ගායනය - මොහිදින් බෙග් (සාලිය)


ප්‍රීතී ප්‍රීතී

ප්‍රීත්‍රී ප්‍රීතී //
චන්ද්‍රා ලෝකේ නිසා ප්‍රියාවී
සංචල් වේ ජීවන මේ මනහාරී

හර්දේ පීරා ප්‍රීතී එයි
හා දුල් කාන්තී දෙයි
හා . . . හා . . . දුල් ශාන්තී දෙයි
ප්‍රේමෙ දුල් ශාන්තී දෙයි
ආලෝකේ මේ රම්‍ය ප්‍රේමයේ - සංචල් වේ ජීවන මේ මනහරී
ප්‍රීතී . . . ප්‍රීතී . . .

චන්ද්‍ර කාන්ති සාගරේ ගිලී - මන්ද මාරුතේ
නාමු අමා ජලේ පේ‍්‍රමේ කුසුම් පිපේ

සංචල් වේ ජීවන මේ මනහාරී
ප්‍රීතී . . . ප්‍රීතී . . .

ගායනය - භාග්‍යරතී (අශෝකමාලා ) සහ පිරිස


භවේ භීත හැර

භවේ භීත හැර දේශිත තිලොනා ධර්මේ රසේ
තෘෂ්ණ ජාලේ මායා ලෝකේ
රාගෙන් පැටලී මෝහ විකාරේ
ඇලී කාම අඳුරේ භව ආලේ
දෝෂ සෙව්වෝ කාම මෙ ලෝකේ
ආල වැඩුවො ධ්‍යාන මනාපේ
තිලෝනා ධර්මේ රසේ
භවේ ගීත හැර දේශිත තිලොනා

වනසා පාපේ මෝක්ෂේ මාර්ගේ
මෝක්ෂේ මාර්ගේ මෝක්ෂේ මාර්ගේ
පරම ශාන්ත ශ්‍රී
නිර්වාණේ
තෘෂ්ණ ජාලේ - මායා ලෝකේ
මායා . . . මායා . . . මායා . . .

ගායනය - ඩබ්ලිව්. ඩී. ඇල්බට් පෙරේරා (තාපසයා)


ආලෙ මගේ

ආලෙ මාගේ හර්දේ පිරේ
චන්ද්‍රාලෝකේ ඇවිළේ ප්‍රේමේ

ප්‍රේමි මා දර්ශන වේ මා ප්‍රියේ

සුන්දර වේ මිහිරි වේ නන්දන වේ මිහිරි වේ
ආලෙ මගේ හර්දේ පිරේ

හා . . . මා . . . හද පිනා යයි නයන රසේ
නයන රසේ රූපේ ඇගේ
චන්ද්‍රාලෝකේ
ආලෙ මාගේ
ආලෙ මාගේ හර්දේ පිරේ

ගායනය - මොහිදින් බෙග් (සාලිය)


ශාන්ත මේ රාත්‍රියේ

ශාන්ත මේ රාත්‍රියේ
චන්ද්‍රා කාන්තී දේ ආලෝකේ ආයේ ආයේ සිත ප්‍රබෝධ වේ
සිසිල ආවෙ ප්‍රීතිය මෝරා
යව්වන ප්‍රේමේ සදා
හා කුමුදිනී
නැංග තරංග සිනා
ආයේ ආයේ සිත ප්‍රබෝධ වේ

පවන සමඟ නැළවී නැළවී - නින්දෙ සිටිය ඕළු මලේ
සයනීන පිබිදී ආ
බඹරෝ ඇයි බඹරෝ රාත්‍රී ආයේ
ආ ආ ආ කුමුදිනී - නැංග තරංග සිනා
ආයේ ආයේ සිත ප්‍රබෝධ වේ
ශාන්ත මේ රාත්‍රියේ

ගායනය - භාග්‍යරතී (අසෝකමාලා)


ඇයි කරේ යමෙක් ආලේ

ඇයි කරේ යමෙක් ආලේ
මේ ලෝකේ මායාකාරී
ඇයි කරේ යමෙක් ආලේ

වනෙහි පක්ෂී තෝරා විසඳා
බලනු නීරස භාවේ
කරන ආලේ යමෙක් මෙ ලෝකේ
නොතිර සේ දෝෂා, ඇයි කරේ . . .

තිරසර ආලේ අමරණීය වේ
පුදනු ජීවිතේ නෑ දුකා
කර්ම විපාකේ සේ ඒ ආලේ
ජනහටා පැතූ සේ පල දේ

සෑසි ධර්මේ දේශිත කර්මේ
පහදා දුනි ලොවටා
ඇයි කළේ යමෙක් ආලේ

ගායනය - ඩබ්: ඩී. ඇල්බට් පෙරේරා (තාපසයා)