වර්ෂ 2021 ක්වූ ඔක්තෝබර් 16 වැනිදා සෙනසුරාදා
 සුබ උපන්දිනක් වේවා!!!


ගායක මොරිස් විජේසිංහ
011 - 2723285


රංගන ශිල්පිනී නිලන්ති විජේසිංහ
077 - 7772386


ලේඛක, මාධ්‍යවේදී චින්තන ජයසේන


සංගීතවේදී කෝලිත භානු දිසානායක
077 - 3011366


සංගීතවේදී බන්දු එස්. කන්නන්ගර
034 - 2247676


රංගන ශිල්පි ශ්‍රීනාත් මද්දුමගේ


රංගන ශිල්පිනී ඉරේෂා ලක්මාලි


ගායිකා අනුරාධා පෙරේරා
011 – 2774546