වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 09 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
2016 සිනමාකර්ෂණය නිර්මාණය

2016 සිනමාකර්ෂණය නිර්මාණය

ආදරණීය කතාවක් / ප්‍රියන්ත කොළඹගේ


2017 සිනමාකර්ෂණය නිර්මාණය

ආලෝකෝ උදපාදී / චත්‍ර වීරමන්


2016 හොඳම තිර රචනය

මෝටර් බයිසිකල් / ශමීර රංගන නාඔටුන්න

1. ඇගේ ඇස අග - අශෝක හඳගම

2. මෝටර් බයිසිකල් - ශමීර රංගන නාඔටුන්න

3. සයපෙති කුසුම - විශාකේස චන්ද්‍රසේකරන්


2017 හොඳම තිර රචනය

28 / ප්‍රසන්න ජයකොඩි

සුළඟ ගිනි අරන් - විමුක්ති ජයසුන්දර

නිම්නයක හුදකලාව - විශ්වනාත් බුද්ධික කීර්තිසේන, චින්තන ධර්මදාස

28 - ප්‍රසන්න ජයකොඩි