වර්ෂ 2018 ක්වූ  අගෝස්තු 09 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා
2016- 2017 කුසලතා සම්මාන

කුසලතා සම්මාන -2016

සූම්
රංගනය - ශේෂාද්‍රි ප්‍රියසාද්ආදරණීය කතාවක්
කලා අධ්‍යක්ෂණය - මංජුල අයගමඇගේ ඇස අග
රංගනය - සඳනි හඳගමසයපෙති කුසුම
රංගනය - භූමි හරේන්ද්‍රා


ආදරණීය කතාවක්
සංගීත අධ්‍යක්ෂණය - උදාර සමරවීර


සූම්
වේශ නිරූපණය - ප්‍රියංක තිලක් රත්නායක


කුසලතා සම්මාන - 2017

බන්ධනය
දෘශ්‍ය ග්‍රැෆික් නිර්මාණය - සිද්ධාර්ථ නයනානන්ද, බුද්ධික විජයරත්න, සමින්ද වටවල විතානගේනිමෝ ලයිව්
අධ්‍යක්ෂණය -තිසර ඉඹුලානදේදුනු ආකාසේ 
කැමරා අධ්‍යක්ෂණය -රංගන එස්. බණ්ඩාර
 බන්ධනය
රංගනය - සහේලි සතරසිංහ


5 සමත් 
රංගනය - අමිරු කෝරළගේ
ඒ ලෙවල්
රංගනය - කේශාලි චාමිලිකා හිමයන්ති රාජපක්ෂ
අලි කතාව
ගායනය - ඉරෝෂන් මධුසංඛ